پرداخت هزینه ی درخواست پذیرش application fee

بسیاری از دانشگاه ها و موسسات استرالیا برای بررسی پرونده و درخواست پذیرش متقاضیان هزینه ای (Application Fee) دریافت می کنند که این هزینه معمولا از طریق کارت اعتباری باید پرداخت شود. دانشجویانی که شخصاَ برای اخذ پذیرش اقدام نموده اند و برای پرداخت هزینه ی درخواست پذیرش به کمک نیاز دارند می توانند از خدمات موسسه مآوا در این زمینه بهره مند شوند.