چرا تحصیل در قبرس شمالی:
دانشگاه های شمالی قبرس در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده و پذیرفته شده اند. این دانشگاه ها حتی بهتر از بسیاری دانشگاه ها در سایر نقاط اروپا هستند.
دانشگاه های شمالی قبرس برای کیفیت تحصیل به زبان انگلیسی در سطح بین المللی شناخته شده اند.
دانشجویان بین المللی می توانند از وجود اعضای هیئت علمی واجد شرایط در سطح استانداردهای بین المللی برخوردار شوند.
آموزش و پرورش در شمال قبرس مطابق با نظام اعتباری آمریکا است. بسیاری از استادان خود حتی از ایالات متحده هستند.
صدها دوره آموزشی به زبان انگلیسی وجود دارد.
هزینه های تحصیل مقرون به صرفه و هزینه های زندگی متوسط می باشد. هزینه های تحصیلات متوسط و ارزان تر از برخی نقاط اروپا است.
استاندارد جهانی آموزش و پرورش با امکانات عالی برای فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی.
خوابگاه و اقامتگاه ها با استاندارد جهانی می باشد و هم در محوطه دانشگاه و در اطراف شهر در دسترس است.