هنگامی که شما برای تحصیل در یک موسسه پذیرفته شده و تایید ویزای دانشجویی خود را دریافت کردید، گام بعدی این است که برای برای ورود خود شروع به برنامه ریزی کنید.
فهرست زیر به شما کمک می کند تا برنامه خروج خود را تنظیم نمایید:
پاسپورت و ویزای – قبل از ورود به استرالیا مطمئن شوید که گذرنامه شما برای حداقل 6 ماه معتبر است، و همچنین باید تمامی اسناد و مدارک ویزای خود را همراه داشته باشید. بهتر است که کپی از گذرنامه خود داشته باشید تا در صورت گم کردن آن را در اختیار داشته باشید.
مدارک ثبت نام دانشجویی– شما تاییدیه الکترونیکی ثبت نام (eCoE) و بسته اطلاعات دانشجویی خود را که باید از دانشگاه خود دریافت کرده باشید نیاز دارید.
بیمیه دانشجویی -(OSHC) یکی از الزامات ورود به استرالیا بیمه دانشجویی است، بیابراین پیش از ترک کشور خود و وردو به استرالیا مطمئن شوید که آن را تهیه کرده اید.
بیمه مسافرتی – شما همچنین باید بیمه مسافرتی را نیز در نظر بگیرید که مواردی را که بیمه دانشجویی OSHC شما پوشش نمی دهد مانند لغو پرواز، از دست داده اسناد، مراقبت از دندان و یا چشم، و غیره ، پوشش می دهد.
بلیط – اطمینان حاصل کنید که از تاریخ و زمان پرواز خود آگاه هستید. اطلاعات پرواز،پاسپورت و ویزای خود را در مکانی امن و مطمئن نگه دارید.
اطلاعات تماس – شما ممکن است بخواهید لیستی از اطلاعات تماس های اضطراری خود را در اختیار خانواده، سفارت، محل اقامت و دانشگاه خود قرار دهید. اگر از وکیل استفاده کرده اید، اطلاعات تماس آنها را هم همراه داشته باشید که هنگامی که شما وارد استرالیا می شوید در صورت نیاز با آنها بتوانید تماس بگیرید.
ارز استرالیا – صرافی هایی در فرودگاه ها و شهرهای استرالیا وجود دارد، اما توصیه می شود مقداری دلار استرالیا قبل از ترک کشور خود به همراه داشته باشید.
جزئیات اسکان – اطمینان حاصل کنید که آدرس و همچنین شماره تلفن و تاییدیه پرداخت محل اسکان خود را (اگر قبلا هزینه اقامت خود را پرداخت نموده اید)  به همراه داشته باشید.