مدت زمان – 1 تا 2 سال
تکمیل دوره کارشناسی ممتاز (Honours) و یا کارشناسی
جزئیات – دوره کارشناسی ارشد یک دوره تحقیقاتی مستقل یا آموزشی و یا ترکیبی از این دو است، و شما را به یک رهبر در رشته تحصیلی خود تبدیل می نماید. دوره کارشناسی ارشد یا یک سال پس از مدرک کارشناسی با درجه ممتاز (Honours) طول می کشد ، یا دو سال پس از مدرک کارشناسی.

مدرک زبان:IELTS (Academic) 6.5 یا 7 (بسته به رشته و دانشگاه) و یا معادل TOEFL آن