ویزا

برای شروع تحصیل در استرالیا پس از دریافت پذیرش نیاز به ویزای مناسب با دوره تحصیلی است.

موسسه مآوا کلیه خدمات مربوط به اخذ ویزای مقاطع مختلف تحصیلی را به دانشجویان و دانش آموزان ارائه می دهد.

انواع ویزاهای دانشجویی استرالیا به شرح زیر می باشد:

– دوره های زبان (دسته 570)

– دوره های فنی و حرفه ای (دسته 572)

– مدارس (دسته 571)

– دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (دسته 573)

– دوره های کارشناسی ارشد تحقیقاتی و دکتری (دسته 574)

– ویزای قیم دانشجو (دسته 580)