مدارک لازم برای ویزای دانشجویی
1- پاسپورت و مدارک شناسایی
2- مدارک تحصیلی
3- مدرک زبان
4- پذیرش
5- نامه تاییدیه ثبت نام
6- عکس
7- مدارک مالی
8- مدارک شغلی
9- رزومه
10- انگیزش نامه
11- رسید پرداخت هزینه ویزا