موسسه مآوا خدمات ویزای توریستی را نیز به متقاضیان به خصوص خانواده دانشجویان در حال تحصیل در استرالیا ارائه می دهد. ویزای توریستی به متقاضی اجازه می دهد برای تعطیلات، تفریح و دیدار اقوام به استرالیا سفر کنند.