موسسه مآوا علاوه بر خدمات ویزا و پذیرش خدمات تخصصی دیگری نیز به دانشجویان ارائه می دهد. این خدمات نه تنها برای دانشجویان موسسه در نظر گرفته شده بلکه دانشجویانی که با موسسه قرارداد همکاری ندارند نیز قادرند از این خدمات بهره مند شوند.

Visa3

این خدمات به شرح زیر می باشند:
• خدمات ترجمه
• کپی برابر اصل کردن مدارک
• پرداخت هزینه ی درخواست پذیرش application fee
• پرداخت هزینه ی شهریه دانشگاه
• پرداخت هزینه ویزا
• رزرو خوابگاه
• بیمه دانشجویی
• نگارش رزومه، توصیه نامه، انگیزش نامه و نامه سابقه کار
• برگزاری دوره های آمادگی IELTS و TOEFL

برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه تماس بگیرید.