چرا هنگام تحصیل در خارج از کشور ، مالزی را به مقصد مورد نظر خود تبدیل کنید
1. دوازدهمین مقصد برتر تحصیل و آموزش در جهان در بین دانشجویان بین المللی
آمار یونسکو (در سال 2014) نشان می دهد کدام نقاط مختلف دنیا بیشترین دانشجویان خارج از کشور را به دانشگاه های خود جذب می کنند و مالزی در رتبه دوازدهم قرار دارد.
2. انتخاب گسترده ای از دوره ها تحصیلی و موسسات آموزشی برای دانشجویان بین المللی
57 دانشگاه خصوصی
29 کالج دانشگاه خصوصی
8 پردیس و شعبه داننشگاه های خارجی
195 کالج خصوصی
3. دوره های ورودی چندگانه به سایر دانشگاه های بین المللی
کالج ها و دانشگاه های خصوصی در مالزی می توانند ورودی سایر دانشگاه های بین المللی از طریق دوره های مدارک آمریکایی، دوره های تطبیق واحد و هماهنگی در انتقال واحد، باشند.
4. 8 پردیس دانشگاهی از دانشگاه های خارجی را انتخاب کنید.
دانشجویان همان مدرک تحصیلی را دریافت می کنند اما شهریه کمتری را پرداخت می کنند. آنها همچنین این فرصت را دارند که یک یا چند ترم را در دانشگاه اصلی خارج از کشور بگذرانند.
5. مالزی در حال حاضر دارای بیش از 172000 دانشجو بین المللی است.
طبق گفته NST ، در مالزی ، از تاریخ 31 دسامبر 2016 ، در موسسات آموزش عالی ، مدارس خصوصی و بین المللی و مراکز زبان ، 172،886 دانشجوی بین المللی وجود دارد. فقط در بخش آموزش عالی ، 132،710 دانشجوی بین المللی وجود دارد.
6. دوره های مدارک بین المللی در بهترین حالت (انگلستان ، ایالات متحده ، استرالیا ، نیوزیلند)
“1+2” دوره های مدرک توآم (دو مدرکی)
“0+3” مدرک کارشناسی خارجی
7. آموزش با کیفیت بالا که توسط قوانینی نظیر قانون آژانس صلاحیت مالزی 2007 (Malaysian Qualifications Agency Act 2007) تضمین شده است.
این دوره ها می تواند برای شناسایی توسط دولت به منظور اشتغال در بخش دولتی در نظر گرفته شوند. اعتباربخشی، وضعیت یا دستاوردی در نتیجه ارزیابی کیفیت توسط MQA است. این تعهد توسط MQA به کلیه ذینفعان در آموزش عالی است، یعنی دانشجویان، والدین ، کارفرمایان مبنی بر اینکه این برنامه معتبر توسط MQA تضمین کیفیت دارد.
8. زبان انگلیسی به عنوان زبان اصلی آموزش
زبان انگلیسی به عنوان اصلی ترین زبان آموزش در کلیه دوره هایی که در موسسات آموزش عالی خصوصی انجام می شوند، استفاده می شود.