خدمات پرداخت هزینه ی شهریه دانشگاه برای دانشجویانی که شخصاَ برای اخذ پذیرش اقدام نموده اند در موسسه مآوا ارائه می شود. موسسه در پرداخت هزینه دانشگاه چه از طریق کارت اعتباری یا حساب بانکی و چه به صورت آنلاین به متقاضیان کمک می کند.
کافیست متقاضیان اطلاعات نحوه پرداخت و مبلغ را در اختیار همکاران ما بگذارند بقیه مراحل به عهده ما خواهد بود.