دغدغه همه دانشجویان به هنگام ورود به استرالیا محل استقرار آنها می باشد. برای این منظور نیاز هست که دانشجو پیش از ورود به استرالیا هماهنگی های لازم برای رزرو خوابگاه خود را انجام دهد.
برای این منظور انواع خوابگاه و محل استقرار برای دانشجویان در نظر گرفته شده که اطلاعات کامل آن را می توانید در بخش زندگی و کار در استرالیا در این وبسایت کسب کنید.
موسسه مآوا خدمات رزرو خوابگاه و اقامتگاه های موقت و استقبال در فرودگاه برای دانشجویان را ارائه می دهد.