برای اخذ انواع ویزا برای کشورهای مختلف نیاز به ترجمه مدارک به انگلیسی می باشد.همکاران ما در بخش ترجمه، خدمات ترجمه انواع مدارک جهت اخذ ویزاهای استرالیا و سایر کشورها را در اختیار متقاضیان قرار می دهند.
کلیه خدمات ترجمه رسمی و غیر رسمی توسط بخش ترجمه موسسه انجام می شود. خدمات ترجمه رسمی با تاییدیه دادگستری و امور خارجه و همچنین ترجمه با تاییدیه NAATI به متقاضیان ارائه می شود.
در نظر داشته باشید که برای این منظور حتما باید اصل مدارک به رویت مترجم برسد تا مدارک قابل ترجمه و تایید باشند. برای متقاضیان خارج از تهران و شهرستان های این کار از طریق پست انجام پذیر می باشد.
همچنین در تکمیل فرم های درخواست ویزاهای کشورهای مختلف خدماتی به متقاضیان ارائه داده می شود.