موسسه مآوا برای متقاضیان ویزاهای دانشجویی و اقامت استرالیا و سایر کشورها هماهنگی های لازم برای دوره های آمادگی IELTS و TOEFL را انجام می دهد.